null Abere arrazak hobetzeko, animalien osasunerako, animalia ekoizpenerako, ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzua emateko eta Aldundiak Done Jakue egunean antolatutako azokara joateko abeltzaintza laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzea eta 2018. urterako laguntza horien deialdia egitea.

Abere arrazak hobetzeko, animalien osasunerako, animalia ekoizpenerako, ustiategiei elikadura segurtasunari eta ekonomia kudeaketari buruzko orientabide zerbitzua emateko eta Aldundiak Done Jakue egunean antolatutako azokara joateko abeltzaintza laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzea eta 2018. urterako laguntza horien deialdia egitea.

Abere arrazak, animalien osasuna, animalien ekoizpena eta elikagaien segurtasuna eta ekonomia kudeaketa dela-eta ustiategiei aholku zerbitzua hobetzeko kudeaketa programarako abere laguntzak arautzen dituzten oinarriak, baita Santiago eguneko azokara joatea ere.

Abeltzaintza ustiategiak

Abeltzaintza zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 28/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 21ekoa. Onestea 2019rako laguntza deialdia, zeinak xede duen diruz laguntzea, alde batetik, kudeaketa programak, abere arrazak, animalien osasuna, animalien ekoizpena eta elikagaien segurtasuna eta ekonomia kudeaketa dela-eta ustiategiei aholku zerbitzua hobetzeko, eta bestetik, Santiago eguneko azokara joateko eta I. eranskinaren moduluak eguneratzeko

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Lurralde Historikoan abere arrazak hazteko, abereen osasunerako eta abereen ekoizpenerako programa kolektiboak kudeatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi