null Acciones anuales de cooperacion de caracter puntual en países en vias de desarrollo eu

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei, garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetzako urteko ekintza puntualak finantzatzeko xedez, dirulaguntzak lehiaketa bidez emateko 2021eko deialdia

Garapen bidean dauden herrialdeetan burutu beharreko garapenerako lankidetzako eta irabazteko asmorik gabeko erakundeek sustatutako urteko ekintza puntualak finantziatzea

Irabazteko asmorik gabeko erakundeek

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun zerbitzua.

Diputatu Nagusiaren 428/2020 Foru Dekretua, abenduaren 3koa.

23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Foru Gobernu Kontseiluarena.

Ebazteko epea: 6 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Garapenerako lankidetzako urteko proiektu puntuala finantzatzeko eskaera, garapen bidean dauden herrialdeetan

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi