null Araba Innova - Digitaliza

Araba Innova - Digitaliza

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza  eta digitalizazioa sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

 

 

 

Laguntza programa hau egin da enpresen lehiakortasuna hobetzen duten ekintzak sustatzeko, honako hauek lortzea helburu duten jarduketa berritzaileei laguntza emanez: fabrikazio aurreratua, teknologia digitalak ezarri eta erabiltzea, enpresen produktuen eta prozesuen dibertsifikazioa.

Arabako Lurralde Historikoan egoitza duten ETEak, autonomoak eta elkarteak.

Ekonomia Garapenaren eta Berrikuntzaren Saila

Hutsen zuzenketa, 2023ko abenduaren 22ko ALHAOn (148 zenbakia) argitaratutako 2023-3645 iragarkian egindakoarena. Iragarki horretan Foru Gobernu Kontseiluaren 810/2023 Erabakia, abenduaren 12koa argitaratu zen.

Foru Gobernu Kontseiluaren 810/2023 Erabakia, abenduaren 12koa. Araba Innova - Digitaliza 2024 ekitaldiko laguntza-ildoaren deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 751/2022 Erabakia, abenduaren 13koa. Onestea Araban berrikuntza eta digitalizazioa sustatzeko laguntzen deialdia 2023ko ekitaldirako (Araba Innova - Digitaliza)

Foru Gobernu Kontseiluaren 741/2021 Erabakia, abenduaren 14koa. Onespena ematea Araban berrikuntza eta digitalizazioa sustatzeko laguntzen 2022ko ekitaldirako deialdiari (Araba Innova – Digitaliza)

Foru Gobernu Kontseiluaren 54/2019 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa. Ekonomia Garapenaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritzaren eskumeneko arloan lehiaketa bidez emango diren dirulaguntzen oinarri arautzaileak. 

Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea: sei hilabete.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Araba Innova - Digitaliza 2024 eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazioa Araba Innova - Digitaliza 2023

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi