null PR Arabako etorkizun oparoko kirolariak izendatzeko deialdia

Arabako etorkizun oparoko kirolariak izendatzeko deialdia 2022

Arabako etorkizun oparoko kirolariak norgehiagoka-erregimenean izendatzeko prozedura arautzea 2021erako.

Federazioak, klubak eta kirol-elkarteak, bai eta etorkizun oparoko kirolariak eta haien gurasoak edo legezko ordezkariak ere. Arabako kirol-federazioren bati atxikiak.

Eskaerak balorazio batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua Kirol Zerbitzuaren zuzendaria izango da.

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Etorkizun oparoko kirolariak izendatzeko deialdia eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi