null Convocatoria de ayudas a la formación para la atención sociosanitaria en Álava para el ejercicio 2021 EUS

Araban arreta soziosanitarioaren inguruko prestakuntza emateko laguntzen deialdia 2021eko ekitaldirako

Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa emateko eta mendekotasuna duten pertsonei gizarte erakundeetan arreta soziosanitarioa emateko ziurtagiri profesionalak lortzea.

Deialdi honetan, erakunde onuraduntzat hartuko dira 1. artikuluan dirulaguntzaren xede gisa adierazten diren ziurtagiri profesionalak emateko Lanbidek homologatutako irabazteko xederik gabeko prestakuntza zentroak eta irabazteko xederik gabeko entitateak.

Halaber, teleprestakuntza apartaturako besterik ez, onuradun izan daitezke “mendekotasuna duten pertsonei gizarte erakundeetan arreta soziosanitarioa emateko” teleprestakuntza modalitatean proiektu pilotuak gauzatzeko Lanbidek baimendu dituen ekimen pribatuko prestakuntza zentroak (Lanbideren zuzendari nagusiaren 2021eko otsailaren 12ko ebazpena).

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila.

202/2021 Foru Agindua, maiatzaren 10ekoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretua.

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arreta soziosanitarioaren inguruko prestakuntza emateko laguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi