Goi mailako kirolarientzako laguntza. 2021

Epeak

Itxita

2021eko irailaren 1etik 15eko 13:00ak arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa (ez da beharrezkoa izango baldin eta Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezten bada eskaera).
  • - Kirol arrakastaren bat lortu bada, dagokion Arabako Federazioaren ziurtagiria (II Eranskina).
  • - Erantzukizunpeko adierazpena (III Eranskina). Egoitza elektronikoaren bidez egiten bada, elektronikoki sinatuko da.
  • Eskatzaileak, 2020an zehar Fundaziotik laguntza ekonomikorik jaso badu, Kirolaraba Fundazioaren publizitatea.
  • Diruz lagundu daitezkeen gastuen fakturak eta ordainagiriak.

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • BAK

    BAKQ

    Certificado Electrónico

- Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.

- Gasteiz, Guardia eta Laudioko Ogasunaren bulegoen erregistroan.

- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozeinetan.