null Ayudas extraordinarias para hacer frente a gastos de actividad originadas por el COVID-19 en entidades sin ánimo de lucro del sector turístico alavés EUS

Arabako toki erakundeetan 2021eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako kuadrillei eta udalei laguntzea COVID-19ak 2021eko ekitaldian sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

a) Arabako Lurralde Historikoko kuadrillek

b) Arabako Lurralde Historikoko udalek, baldin eta turismo bulegoa edo turismoko informaziorako puntua badute, eta azken bost urteetatik gutxienez lautan zerbitzuak eman badituzte.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
COVID-19ak Arabako Lurralde Historikoko kuadrilletan eta udaletan 2021eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako COVID-19ak sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzen deialdiaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi