null Ayudas extraordinarias para hacer frente a gastos de actividad originados por el COVID-19 para PYMES y autónomos del sector turístico alavés EUS

Arabako turismo sektoreko ETE-ei eta atonomoei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak

Arabako turismo sektoreko autonomoak eta enpresak babesteko eta haiei laguntza ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, COVID-19aren hedapenari eusteko hartutako neurrien eragina minimizatzeko eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

a) Enpresa txiki eta ertainak, sozietate xedea dela-eta beren jarduera turismoaren sektorean gauzatzen dutela egiaztatzen dutenak, edozein dela ere haien konfigurazio juridikoa. Foru Agindu honen ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira eskabidea aurkezten duten egunean baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:

 • soldatapeko 250 langile baino gutxiago izatea.

eta gutxienez honako bi betekizun hauetako bat betetzea:

 • urteko negozio bolumena 50 milioi euro baino gutxiago izatea.
 • Urteko balantzea 43 milioi euro baino gutxiago izatea.

b) Turismo sustapenean diharduten autonomoak.

Gainera, aurreko puntuan adierazitako ETEen eta autonomoen jarduera honako tipologia hauetako batean kokatu beharko da:

 • Ostatu turistikoak (hotel, apartamentu turistikoak, kanpinak, nekazaritza turismoko establezimenduak, landetxeak eta aterpetxeak)
 • Etxebizitza eta logela turistikoen titularrak diren pertsona juridikoak
 • Bidaia agentziak
 • Jarduera nagusitzat turismo garraioa duten enpresak
 • Turismo aktiboko enpresak
 • Kongresuak antolatzen dituzten enpresa profesionalak (OPC direlakoak)
 • Turismo gidariak

Gainera, pertsona fisiko edo juridiko onuradun horiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Enpresa jardueraren egoitza fiskala Arabako Lurralde Historikoan egotea eta lantokia bertan egotea.
 • Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila.

138/2021 Foru Agindua, martxoaren 2koa. Onestea COVID-19ak sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzen deialdia turismo sektoreko ETEentzat eta autonomoentzat

Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako turismo sektoreko ETE-ei eta autonomoei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntza justifikatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi