null Ayudas extraordinarias para hacer frente a inversiones originadas por el COVID-19 para PYMES y autónomos del sector turístico alavés EUS

Arabako turismo sektoreko ete-ei eta atonomoei sortutako inbertsioei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzea, sasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten.

a) Enpresa txiki eta ertainak, sozietate xedea dela-eta beren jarduera turismoaren sektorean gauzatzen dutela egiaztatzen dutenak, edozein dela ere haien konfigurazio juridikoa. Foru Agindu honen ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira eskabidea aurkezten duten egunean baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:

  • soldatapeko 250 langile baino gutxiago izatea.
  • eta gutxienez honako bi betekizun hauetako bat betetzea:
    • urteko negozio bolumena 50 milioi euro baino gutxiago izatea.
    • Urteko balantzea 43 milioi euro baino gutxiago izatea.

 

b) Turismo sustapenean diharduten autonomoak.

Gainera, pertsona fisiko edo juridiko onuradun horiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

  • Enpresa jardueraren egoitza fiskala Arabako Lurralde Historikoan egotea eta lantokia bertan egotea.
  • Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
COVID-19ak turismo sektoreko ETE eta autonomoei eragindako inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzen deialdiaren eskabidea.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntza justifikatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi