null Basogintzako Dirulaguntzak

Basogintzako dirulaguntzak

Basoen zaintza eta ingurumen eta diru balioa handitzeko inbertsioak:

  • Basotzea eta baso azalerak sortzea
  • Sasitzak kentzea, mehazketak, bakanketak, inausketak, ongarriketak, tratamendu fitosanitarioak
  • Basoen berezko birsorkuntzarako itxiturak
  • Larretako itxiturak, askak  eta pasabide kanadarrak eraikitzea
  • Baso pisten eraikuntza eta hobekuntza
  • Basoetan suteek edo hondamendi naturalek (haizeteak, txingorra, izurriteak, gaixotasunak) eragindako kalteak konpontzea
  • Antolamendu planak eta baso kudeaketa iraunkorreko planak
  • Mugarritze proiektuaren aldez aurreko lanak eta mugarriak jartzea

Pertsona fisiko edo juridikoak eta erakunde publikoak, baso lurren erabilera edo gozamen eskubideen titular direnak.

Mendi Zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 852/2021 Erabakia, abenduaren 28koa. Onestea Basogintzako Laguntza Planaren 2022ko laguntzen deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2019 Foru Dekretua, otsailaren 19koa. Onestea Kontseiluaren ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuan, zeinaren bidez basogintzarako laguntzen arauak ezartzen diren, nabaritutako akatsaren zuzenketa eta haien deialdia 2019rako.

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2018 Foru Dekretua, martxoaren 19koa. Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren barruko basogintza laguntzen plana arautzen duten oinarriak aldatzea, ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuaren bidezonartuak eta martxoaren 7ko 11/2017 Foru Dekretuaren bidez aldatuak, bai eta 2018rako haren deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2017 Foru Dekretua, martxoaren 7koa, aldatzen dituena Euskal
Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren barruko basogintza laguntzen plana arautze duten oinarriak, ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuaren bidez onartuak,
eta 2017rako laguntza lerro horren deialdia onartzen duena.

Diputatuen Kontseiluaren 45/2016 Foru Dekretua, ekainaren 7koa, zeinaren bidez onartzen
baitira Basogintzarako Laguntza Plana arautzen duten oinarriak eta 2016rako deialdia, 2015-
2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Basogintzako dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi