null Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas y o actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Ayuntamientos de Álava, cuadrillas y Enclave de Treviño EUS

Arabako koadrilek eta udalek eta Trebiñuko Enklabeak sustatutako emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko programak eta/edo jarduerak garatzeko dirulagutzen deialdia, 2021eko ekitaldia

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka araubidean, udaletan eta kuadrillan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak eta jarduerak egin daitezen 2021eko ekitaldirako, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean. 

Arabako Lurralde  Historikoko kuadrillak eta udalak eta  Trebiñuko enklabeko udalak, Gasteizko Udala eta hura partaide den kuadrilla izan ezik.

Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

 

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 480/2020 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Arabako udalek eta kuadrillek sustatutako programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntza deialdia ebaztea. 2021eko ekitaldia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei.

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko programak eta/edo jarduerak garatzeko dirulagutzaren eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi