null Tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdia

2020 ekitaldian tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak

Honako deialdi honen xede nagusia da euskaraz jarduten duten tokiko eta eskualdeko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak ematea, 2020ko ekitaldian.

Bizilekua, egoitza soziala edo fiskala Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko Konderrian duten pertsona juridikoak, eta komunikabideetako buru direnak.  

Euskara Foru Zerbitzua

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei

  • 253/2020 Foru Dekretua, abuztuaren 4koa, diputatu nagusiarena, zeinak onesten baitu tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideentzako 2020ko dirulaguntzen deialdi publikoa.

Sei hilabeteko epea ALHAOn argitaratzen den egunetik aurrera. Epe hori pasata, ebazpenik egon ez bada, eskaera ezetsitzat joko da. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
2020 ekitaldian tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi