Diru-laguntzaren justifikazioa

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2023ko abenduaren 1era arte

Aurkeztu beharreko agiriak

Egindako jardueren memoria.

Ordainagiriak eta gainerako frogagiri baliokideak.

Hiru eskaintza eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen dituen justifikazio txostena (bakar-bakarrik partidaren batek eskaera egiteko garaian hiru eskaintza aurkeztera behartzen ez bazuen eta geroago benetako gastuak ezarritako 15.000,00 euroko mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
  • Dirulaguntza honetaz gainera, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren. Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da, zenbatekoa eta jatorria adierazita

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Egoitza Elektronikoaren bidez