null Arabako etorkizun oparoko kirolarientzako laguntzen deialdia

Arabako etorkizun oparoko kirolarientzako laguntzen 2022rako deialdia

Fundación Kirolaraba Fundazioak Arabako etorkizun oparoko kirolariei laguntzeko zerbitzuak emateko espezietako dirulaguntzak arautzea.

Arabako Foru Aldundiak 2022rako etorkizun oparoko kirolari gisa izendatuta dauden eta aldi horretan izendapena eragin zuen kirol-jarduerari eusten dioten kirolariak.

Dirulaguntzak emateko prozedura Kirolaraba Fundazioaren Patronatuak ebatziko du, eta lehendakariari eskuordetuko dio.

2022ko deialdiaren oinarriak

50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-konkurrentziaren araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak onartzen dituena.

7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokor arautzaileen aldaketa onartzen duena.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko diru-laguntzei buruzkoa.

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere hilabete batean.

Gehienezko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako etorkizun oparoko kirolarientzako laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi