null Elkarteek eta irabazteko asmorik gabeko elkarteek, kirol federazioek, kirol federazioen elkarteek, ikasleen guraso elkarteek eta ikasleen guraso elkarteen federazioek euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatzeko, garatzeko eta burutzeko dirulaguntzak, 2020ko abenduaren 1etik 2021eko azaroaren 30era bitartean, Araban eta Trebiñuko Enklabean.

Euskararen bitartez sozializatzeko programak sustatzen dituzten kultur elkarteak, kirol federazioak eta kirol federazioen elkarteak, ikasleen guraso elkarteak eta ikasleen guraso elkarteen federazioak

Euskararen Foru Zerbitzua (Euskara eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritza).

173/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 14koa, diputatu nagusiarena, 2021ko deialdia onesten duena dirulaguntzak kultur elkarteei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei, ikasleen guraso elkarteei eta ikasleen guraso elkarteen federazioei emateko, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi