Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntza eskatzea 2022

Epeak

Itxita

2022ko irailaren 7tik urriaren 31ra

Aurkeztu beharreko agiriak

Administrazio-agiriak:

  • Sustatzaileen NANaren fotokopia.
  • Sustatzailea edo sustatzaileak Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean bizi, ikasi edo lan egiten dutela ziurtatzen duen dokumentua.
  • Banketxeko kartillaren fotokopia edo eskatzailea titularra den kontuaren egiaztagiria.


B modalitaterako, honako hauek ere sartu:

  • Proiektuaren sustatzaileetako baten goi-mailako titulua edo unibertsitate-titulua, gutxienez.
  • Hala badagokio, ikerketa-proiektua gauzatuko den zentroko edo zentroetako arduradunaren baimena.
  • Ikerketaren buru den pertsonak proiektua ebaluatzeko garrantzitsutzat jotzen duen beste edozein dokumentu.Dokumentazio espezifikoa:

  • Proiektua 1. eranskinean jasotako puntuetan oinarrituta garatzea.
  • Proposamena azaltzeko bideoa, gehienez 2 minutukoa, proiektuaren ideia nagusia argi eta garbi azalduz.


Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteak berekin dakar oinarri orokorretan eta deialdi honetan ezarritakoa espresuki eta formalki onartzea.

Eskabidea elektronikoki erregistratu beharko du erakunde eskatzailea edo taldeko arduraduna ordezkatzeko legezko gaitasuna duenak.


II. ERANSKINA - Dokumentazio espezifikoa

III. ERANSKINA - Irizpideen taula

Zer behar dut?

  • BAKQ