null Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de Educación para la Transformación Social. Ejercicio 2020 EUS

Gizarte eraldaketarako hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia. Deialdi hori irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako da eta dirulaguntza nori eman lehiaketa bidez ebatziko da. 2021eko ekitaldia

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka erregimenean; izan ere, laguntzen helburua da genero ikuspegidun gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektuei babesa ematea, Arabako herritarren artean konpromiso solidarioko jarrerak sustatze aldera.

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako.

Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun zerbitzua

Diputatu Nagusiaren 477/2020 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa. Gizarte eraldaketarako hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia onartzea. Deialdi hori irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako da eta dirulaguntza nori eman lehiaketa bidez ebatziko da. 2021eko ekitaldia

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Genero ikuspegidun gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektuak finantzatzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi