null Helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2020-2021 ikasturterako dirulaguntzak

Helduen euskalduntzea sustatzeko xedez lehiaketa bidez ematen diren 2021-2022 ikasturterako dirulaguntzak

Araban eta Trebiñuko Konderrian erroldatuta dauden 18 urte baino gehiagoko helduen euskalduntzea sustatzea du helburu dirulaguntzak, 2021-2022 ikastaroan euskaltegien izena ematen dutenena.  

Ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoak:

  • Deialdia ALHAOn argitaratzen denean adinez nagusi izatea edo 2021ean 18 urte betetzea.

  • Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko Konderrian erroldatuta egotea 2021eko urriaren 1a baino lehenago.

  • HABEk Araban edo Trebiñuko Konderrian homologatutako A1, A2, B1 eta B2 mailaren batean izena ematea.

Arabako Foru Aldundia. Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritza.

  • 256/2021 Foru Dekretua, abuztuaren 4koa, diputatu nagusiarena, lehiaketa bidezko 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen deialdi publikoa onesten duena, helduen euskalduntzea sustatzeko xedez.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei
  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.

6 hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2021-2022 ikasturterako (ikasleei zuzenduta)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2021-2022 ikasturterako (erakunde laguntzaileei zuzenduta)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi