null PR Sostenibilidad energética eus

Jasangarritasun energetikoko ekintzak sustatzeko dirulaguntza

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien (eguzki-energia termikoa, eguzki-energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa) ustiapena sustatzea eta mugikortasun elektrikoa babestea, ibilgailu elektrikoen erosketan laguntzak ematearen bitartez eta kargatzeko puntuak jarriz erabilera publikorako.  

Jardun mota Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa Diruz lagun daitekeen gehieneko ehunekoa

1. mota. Inbentario energetikoak egitea, eraikin eta ekipamenduena, parke mugikor eta argiteria publikoko instalazioena, kontsumoen kontrolarena, ikuskaritza energetikoena, eraginkortasun energetikoko ziurtagiriak, jardun energetikoen planak eta hiri mugikortasuneko planak.

6.000 euro

% 75

2. mota. Monitorizazio ekipoak, ordu programazioa, urruneko kontrola eta antzeko baliabideak ezartzea kontsumitzen den energia benetako beharrizanetara egokitzeko.

6.000 euro

% 75

3. mota. Eguzki argiztapeneko ekipamendua

25.000 euro

% 40

4. mota. Energia berriztagarrien aprobetxamenduko instalazioak eta ekipamendua, aprobetxamendu termikoko eta elektrizitatea sortzeko sistemak barne: eguzki energia termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa.

75.000 euro

% 40

5. mota. Bideragarritasun azterlanak eta instalazioen proiektu teknikoak idaztea, eguzki energia termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa aprobetxatzeko, baita erabilera publikoko karga elektrikoko azpiegiturak ere.

12.000 euro

% 60

6. mota. Ibilgailu elektrikoetarako karga puntuak instalatzea, bizikletak barne. Kargatzeko puntuak erabilera publikora edo erakunde onuradunaren ibilgailuetan erabiltzera bideratuko dira.

15.000 euro

% 40

7. mota. Ibilgailu elektrikoak eskuratzea, bizikleta elektrikoak barne, erakunde publikoen titulartasun eta erabilerarako.

9.000 euro (1.500 euro bizikleta elektrikoetarako)

% 20

20.000 biztanle baino gutxiagoko Arabako Lurralde Historikoko udalerri eta kontzejuak

Ingurumen eta Hirigintzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

2021-2022 deialdia:

Foru Gobernu Kontseiluaren 157/2021 Erabakia, martxoaren 23koa. Onestea energia jasangarritasunerako ekintzak bultzatzeko laguntza lerroaren 2021-2022rako deialdia.

 

2020-2021 deialdia:

 

Ingurumen eta Hirigintza diputatuaren 311/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, 2020-2021 urteetarako jasangarritasun energetikoko ekintzak bultzatzeko Laudioko Udalak eskatutako laguntza-lerroaren justifikazio-agiriak aurkezteko epea luzatzea onartzen duena

256/2021 Foru Agindua, Arabako lehen diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko foru diputatuarena, Ingurumen eta Hirigintza Saileko titularraren jarduneko eginkizunetan titularra ez dagoelako irailaren 27koa, zeinaren bidez onesten baita luzatzea 2020-2021 ekitaldian jasangarritasun energetikoa sustatzeko ekintzak gauzatzeko epea eta dirulaguntzak justifikatzeko agiriak aurkezteko epea.

Foru Gobernu Kontseilaren 202/2021 Erabakia, apirilaren 13koa. Ezestea 2020-2021 ekitaldirako jasangarritasun energetikoko laguntza lerroari buruz Urkabustaizko Udalak egindako aurretiazko errekerimendua.

Foru Gobernu Kontseiluaren 187/2021 Erabakia, martxoaren 30ekoa. Baiestea 2020-2021erako jasangarritasun energetikorako laguntza lerroari lotuta Zalduondoko Udalak egindako aurretiazko errekerimendua.

Foru Gobernu Kontseiluaren 186/2021 Erabakia, martxoaren 30ekoa. Baiestea 2020-2021erako jasangarritasun energetikorako laguntza lerroari lotuta Zuiako Udalak egindako aurretiazko errekerimendua.

Foru Gobernu Kontseiluaren 475/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Onestea jasangarritasun energetikoko ekintzak bultzatzeko diru laguntza lerro bat ematea 2020-2021 ekitaldirako.

Foru Gobernu Kontseiluaren 139/2020 Erabakia, martxoaren 3koa. Onespena ematea energia jasangarritasunerako ekintzak bultzatzeko laguntza lerroaren 2020-2021erako deialdiari.

Ebazpena: bi hilekoa izango da eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Jakinarazpena: postaz jakinaraziko zaie interesdunei hurrengoko hamar egun baliodunetan, interesdunek jaso izanaren ziurtagiria sinatu beharko dute jakinarazpena jasotzeko.

Esanbidezko ebazpenik ez emateak dirulaguntza ez dela eman esan nahiko du.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Energia jasangarritasunerako ekintzak bultzatzeko LAGUNTZA-ESKAERA. 2021-2022ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
2020-2021 deialdirako ordainketa-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
2021-2022 deialdirako ordainketa-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi