Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitutako datatik 2021eko abenduaren 3ra arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jardueren memoria.
  • Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarrera edo dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adieraziz.
  • Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek jaso behar ditu: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkipen data eta ordainketa data, ordainduta badago.
  • Ordainagiriak eta gainerako frogagiri baliokideak.
  • Hiru eskaintza eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen dituen justifikazio txostena (bakar-bakarrik partidaren batek eskaera egiteko garaian hiru eskaintza aurkeztera behartzen ez bazuen eta geroago benetako gastuak ezarritako 15.000,00 euroko mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

Zer behar dut?

Izapide hau Egoitza elektronikoaren bitartez soilik egin daiteke.