Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Epeak

Itxita

Diruz lagundutako jarduerak amaitzen direnetik 2021eko abenduaren 31era arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak betetzen direlako memoria aurkeztuko da. Memoria horretan, gauzatutako jarduerak eta lortutako emaitzak adieraziko dira (III ERANSKINA)

  • Justifikazio kontu erraztua, IV. ERANSKINAren arabera

  • Halakorik bada, egindako argitalpen, azterlan, programa edo iragartzeko kartelen ale bana aurkeztuko da, bai eta prestatutako dokumentazio idatzi edo grafiko guztiarena ere; horrek guztiak bat etorri behar du eskaeran aurkeztutako programarekin

Zer behar dut?

    • BAK
    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke, "Nire espedienteak" ataletik.