null Landa bideetarako laguntzak

Landa bideetarako laguntzak

Ustiategietarako bideak eta landa bideak egiteko dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoko toki-erakundeak eta udalak, Arabako Foru Aldundiko landa-bideen erregistroan sartuta dauden landa-bideen titularrak.

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

ALHAO, Foru Gobernu Kontseiluaren 15/2023 Foru Dekretua, maiatzaren 2koa.

  • Landa-bideetarako laguntzen deialdia 2023 (2-3 orr.).
  • Arau erregulatzaileak (I. eranskina, 3-12 orr.).

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Isiltasun negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Landa bideetarako laguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi