587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

Epeak

Autolikidazioaren aurkezpena lau hilez behin egingo da, maiatz, irail eta urtarrilaren 1etik 25era.

Informazio gehiago

Zergadunek 587 ereduko autolikidazioa aurkeztea zerga jasanarazten zaien amaierako kontsumitzaileek zergak kargatzen dituen produktuak Arabako Lurralde Historikoan dauden instalazio, ekipo edo aparatuetan erabiltzen dituztenean. Autokontsumo kasuetan, Arabako Lurralde Historikoan gertatzen denean. Bai eta berotegi efektuko gas fluordunak zerga aplikatzen den lurralde eremuan salbuespenerako eskubidea sortu zuten erabilerez bestelako erabileretara bideratzen diren kasuetan ere.

498/2014 Foru Agindua, uztailaren 18koa

Izapideak bertaratuta egitea: aurkezpena eta, horrekin batera, kuoten ordainketa, Arabako Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile moduan jarduteko baimendutako kreditu edo aurrezki erakundeetan egin beharko dira.

Ogasunaren bulegoak