null Nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak. M04.1

Nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak

Nekazariek eginiko inbertsioetan laguntzea, baldin eta hautagarritasun baldintzak betetzen badituzte eta haien nekazaritza ustiategietako etekin orokorra eta jasangarritasuna hobetzen badute

Nekazaritzako ustiategien titularrak diren pertsona fisikoak edo juridikoak

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

Agiri bateratua 2022

78/2022 Erabakia, otsailaren 15eko Foru Gobernu Kontseiluarena. Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen 2022rako deialdia onartzea. 4.1 neurria

Foru Gobernu Kontseiluaren 54/2021 Erabakia, otsailaren 9koa. Onestea nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen 2021eko deialdia. 4.1. neurria

Foru Gobernu Kontseiluaren 17/2020 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa. Onespena ematea Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 7ko 13/2020 eta 14/2020 foru dekretuen aldaketari

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2020 Foru Dekretua, apirilaren 7koa. Onestea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileen aldaketa eta 2020rako laguntza-lerro honen deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2019 Foru Dekretua, otsailaren 26koa. Onestea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak eta laguntza horien 2019rako deialdia onetsi zituen apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretua aldatzea

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Onartzea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak aldatzea eta laguntza horien 2018rako deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretuak onartutako laguntzak arautzen dituen oinarriak. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2017rako deialdia onartzen du

Diputatuen Kontseiluaren 30/2016 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzen dituena, 1305/2013 Arautegian eta Eusko Jaurlaritzak berariaz onartuko duen esparru dekretuan ezarritako mugen barruan. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2016rako deialdia onartzen du

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Laguntza eskaera: Pertsona Fisikoa eta Titulartasun Partekatua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntza eskaera: sektorean sartzen ari den eta 41 urte baino gehiago dituen pertsona fisikoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntza eskaera: Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntza jasotzen duen pertsona fisikoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntza eskaera: NMEK

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntza eskaera: sozietate zibila, ondasun erkidegoa edo jaraunspen erkidegoa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntza eskaera: merkataritza sozietatea, NMEK, LEUK eta lan elkarteko kooperatibak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi