Ondasun historiko-artistikoak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Hogeita hamar egun natural, deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Erakundearen organo eskudunak laguntza programatuak eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria.
  2. Proposatutako esku hartzearen proiektu teknikoa eta aurrekontu xehatua, Zaharberrikuntza Zerbitzuak eskatutako irizpideen arabera eta deialdiaren arabera egina.
  3. Ondasun historiko-artistikoaren jabetza egiaztatzen duen agiria edo erabiltzeko eskubidea egiaztatzen duen titulua.
  4. Kultura ondasuntzat kalifikatua edo katalogatua izatearen akreditazioa, edukiz gero.

Informazio gehiago

Telefonoa: 945 18 20 50

e-mailarestauraciones@araba.eus

Zer behar dut?

    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala

Egoitza elektronikoan dagoen formularioa. 

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan