null PR Convocatoria de subvenciones para intervenciones de conservación y/o restauración de bienes histórico-artísticos del Territorio Histórico de Álava y del enclave de Treviño EUS

Dirulaguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko

Dirulaguntzak ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko, 2021eko ekitaldian,

Dirulaguntza hauek norgehiagoka bidez emango dira.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udalak, kuadrillak eta bestelako toki erakundeak izango dira erakunde onuradunak. Horretarako, diruz laguntzeko diren ekintzen sustatzaile moduan jardun behar dute.

Zaharberrikuntza Zerbitzua. Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saila.

69/2021 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko dirulaguntzetarako deialdi publikoari.

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, Kultura eta Kirol Sailaren norgehiagoka araubideko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak onartu zituena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa. Kultura eta Kirol Sailak lehia araubidean dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarri orokorren aldaketa onestea.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa.

Sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ondasun historiko-artistikoak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi