PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

2022ko martxoaren 3tik apirilaren 1era arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Dirulaguntzen onuradunek, 2022ko abenduaren 30a baino lehen, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

 • 1. NANaren kopia, eskabidea elektronikoki aurkeztu ez bada.
 • 2. Ordezkaritza egiaztatzea, interesdunak ordezkari bidez jarduten duenean.
 • 3. Ogasunarekin egunean egotearen ziurtagiria, Arabako Lurralde Historikotik kanpo erroldatutako eskatzaileen kasuan.
 • 4. Jabetza egiaztatzea.
 • 5. Gainerako jabekideen baimena edo adostasuna.
 • 6. Esku hartzea baimentzen duen jabeen erkidegoaren erabakia, esku hartzeak jabetza horizontaleko araubidean sartutako ondasunen gainekoak badira.
 • 7. Esku-hartzearen xedea azaltzen duen dokumentua: proiektua eta/edo aurrekontua.
 • 8. Ordainsarien aurrekontua.
 • 9. Esku hartzeko lizentziak edo baimenak.
 • 10. Balioespen-irizpideei buruzko dokumentazioa: premia, balio historikoa eta kultura-interesa.

Informazio gehiago

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Probintzia plaza 5, 4.

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 71

E-maila: patrimonio-ha@araba.eus 

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri digitala

Bide elektronikoz, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan.

Bertaratuta, Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean