null PR Ayudas a la actividad del sector artesano alavés eu

Arabako eskulagintza sektorean inbertsioak egiteko laguntzak

Deialdi honek xede du Arabako eskulangintza sektoreari inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea, lantegiak eta ekipamendua berritzen laguntzeko, hartara, lehiakorrago izan daitezen eta egiturak eta kudeaketa hobetu ditzaten

Probintzia eremuko irabazteko asmorik gabeko elkarteek, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan behar bezala inskribatuta badaude eta helburu soziala turismoa sustatzea badute edo Arabako Lurralde Historikoan proiektu turistiko edo gastronomiko bat garatzen badute. Landa garapeneko elkarteak kanpoan geratuko dira berariaz.

Gainera, pertsona onuradunak honako baldintza hau bete beharko dituzte: Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

Foru Agindua 187/2021 apirilaren 19koa. Arabako eskulangintza sektorean inbertsioak egiteko laguntzen deialdia onestea 2021eko ekitaldirako

Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete. Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako eskulangintza sektorean inbertsioak egiteko laguntzen deialdiaren eskabidea 2021eko ekitaldirako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntzaren justifikatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi