null PR Ayudas a la actividad del sector artesano alaves eu

Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntza

Deialdi honen helburua da Arabako eskulangintza sektoreari laguntzea eta haren ekoizpen jarduera bultzatzea.

Probintzia eremuko irabazteko asmorik gabeko elkarteek, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan behar bezala inskribatuta badaude eta helburu soziala turismoa sustatzea badute edo Arabako Lurralde Historikoan proiektu turistiko edo gastronomiko bat garatzen badute. Landa garapeneko elkarteak kanpoan geratuko dira berariaz.

 

Gainera, pertsona onuradunak honako baldintza hau bete beharko dituzte: Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzua.

Foru Agindua 193/2021 apirilaren 21koa. Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntzen deialdia onestea 2021eko ekitaldirako

Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntza eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntza justifikatzea.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi