null PR Ayudas formativas en artes escenicas y musicales EUS

Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen 2021eko deialdia

Dirulaguntzak ematea, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetako banakako espezializazio trebakuntza sustatzeko, hain zuzen ere toki hauetan egiten dena: unibertsitateak, goi eskolak, nazioarteko eskolak, goi mailako kontserbatorioak, dantza eskolak, antzerki eskolak, zirku eskolak eta, oro har, artearen arloko trebakuntza zentroak.

Pertsona fisikoek eskatu ahalko dituzte, ezaugarri hauek betetzen bazituzten 2021eko urtarrilaren 1ean:

  • 18 urte beteta eta 30 urte bete gabe izatea.

  • Azken hiru urteetan etenik gabe erroldatuta egon izana Arabako Lurralde Historikoko edo Trebiñuko enklabeko edozein udalerritan. Salbuespen bakarra onartuko da: erroldan baja eman izana laguntza eskaeraren xedea den trebakuntza jasotzeko tokira joan behar izateagatik; egoera hori agirien bidez egiaztatu beharko da.

Arabako Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila.

Deialdiaren oinarriak

  • 126/2021 Foru Agindua, apirilaren 20koa. Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen 2021eko deialdi publikoa onestea.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, Kultura eta Kirol Sailaren norgehiagoka araubideko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak onartu zituena.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa. Kultura eta Kirol Sailak lehia araubidean dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarri orokorren aldaketa onestea.
  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa.

Organo eskudunak bidezko ebazpena emango du, organo izapidegileak proposatuta, gehienez ere, sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, interesdunek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arte eszenikoen eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntza eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi