null PR Ayudas para actividades de promocion turistica para entidades locales y asociaciones sin animo de lucro eus

Turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzak, toki erakundeentzako eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzako

Arabako Lurralde Historikoko turismoa sustatzeko egiten dituzten jarduerak bultzatzea.

 

238/2020 Erabakiaren bidez itxitako deialdia.

1.- Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak.

2.- Turismo bulegoa duten Arabako udalak.

3.- Irabazteko xederik gabeko elkarteak, probintzia eremukoak. Elkarte horiek Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta egon behar dute, eta haien xede soziala turismo sustapena izan behar da edo, bestela, proiektu turistiko edo gastronomiko bat garatu beharko dute Arabako Lurralde Historikoan.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza.

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 238/2020 Erabakia, ekainaren 9koa. INDARRIK GABE UZTEA, gerora agertutako arrazoiengatik, turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzen deialdia, zeina irabazteko xederik gabeko elkarteei eta erakundeei zuzendua baitago.

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzena.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, onesten dituena Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumen esparruan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 809/19 Erabakia, abenduaren 17koa, onesten duena turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzen 2020rako deialdia, toki erakundeentzat eta irabazteko xederik gabeko elkarteentzat.

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak eskatzea toki erakundeentzat eta irabazteko xederik gabeko elkarteentzat

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren zerrenda)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi