null PR Prestaciones a personas con discapacidad, subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte EUS

Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak, mugikortasun diru-laguntza eta garraio gastuak konpentsatzeko laguntza

Garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasun larriak dituzten pertsona desgaituen ohiko bizilekutik kanpoko joan-etorriek eragindako gastuei aurre egiteko prestazio ekonomikoa da.

  • % 33 edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak, garraio publikoa erabiltzeko zailtasun handiak dituztenak eta 3 urte baino gehiago dutenak.

  • Ohiko etxebizitzatik kanpora joan-etorriak egiteko gai diren pertsonak.

  • Urtean gutxienez asteburuetan hamar joan-etorri egiten dituzten zentroetara joaten diren pertsonak, eta aurreko baldintzak betetzen dituztenak.

  • Elbarritasun maila sailkatzean garraio publikoak erabiltzeko zailtasuna zehaztu beharko da.

Autonomia Erkidegoei dagozkien erakundeak (GOFE). 

  • 383/1984 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, EGLn ezarritako ezinduentzako gizarte eta ekonomia prestazioen sistema berezia arautzen duena.

  • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, ezintasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. EAO, 2013ko abenduaren 3koa.

     

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete

Isiltasun administratiboaren ondorioak: Ezestea 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak, mugikortasun diru-laguntza eta garraio gastuak konpentsatzeko laguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi