Zerga zorren konpentsazioa itzultzeko eskaera

Epeak

Irekita

Ordaintzeko emaitza duen autolikidazioa, zeinaren zorra konpentsatu nahi baita, aurkezteko borondatezko epea amaitu eta hurrengo lau egutegi egunak.