null Tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdia

Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideentzako dirulaguntzen 2021eko deialdia

2021eko ekitaldian euskaraz argitaratzen diren tokiko edo eskualdeko hedabideak landu, ekoitzi eta zabaltzeko lanetan, eskatzaileak egindako gastuak finantzatzen laguntzea.

Egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean duten pertsona juridikoak, hedabideen titular badira.

Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Saileko Euskararen Foru Zerbitzua

Sei hilabeteko epea deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideentzako dirulaguntzen 2021eko deialdirako eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi