null Tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdia

Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko hedabideentzako dirulaguntzen 2022ko deialdia

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideen jarduerak finantzatzeko 2022ko ekitaldian.

Erakundearen egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean duten pertsona juridikoek, aurreko atalean jasotako hedabideen titular badira.

Euskararen Foru Zerbitzua

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei.

  • 475/22 Erabakia, abuztuaren 2koa, euskarazko tokiko edo eskualdeko hedabideentzako diru-laguntzen deialdi publikoa onartzen duena 2022ko ekitaldirako.

Lau hilabeteko epea  deialdia ALHAOn argitaratzen denetik urrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideentzako dirulaguntzen 2022ko deialdirako eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi