Arte eszenikoen eta musikalen prestakuntza ekintzetarako laguntza eskaera

Epeak

Itxita

2021eko maiatzaren 8tik ekainaren 7ra. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskabidea eta nahitaezko dokumentazioa.

Informazio gehiago

Deialdiaren oinarriak

Kultura Ekintza Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. 01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18 luzapena: 52102

Zer behar dut?

  • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean
  • Gasteiz, Guardia eta Laudioko Ogasunaren bulegoen erregistroan.
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozeinetan.