Arabako hirigintza planeamendua taxutzeko laguntzak eta diru laguntzak eskatzea

Epeak

Irekita

"Epea irekita egongo da 2023ko martxoaren 31ra arte, eta urtean bi aldiz emango dira ebazpenak: batetik, maiatzaren 31ra arte aurkeztutako eskaerak ebazteko, eta bestetik, ekainaren 1etik urriaren 31ra arte aurkeztutakoak ebazteko".

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera idazkia, deialdiaren oinarrietako 1. eranskineko ereduaren araberakoa.
  • Ziurtagiria, deialdiaren oinarrietako 2. eranskineko ereduaren araberakoa, helburu bererako dirulaguntzarik jaso bada, haien zenbatekoa adierazteko.
  • Ziurtagiria, deialdiaren oinarrietako 3. eranskinaren araberakoa, amaitutako azken fasea adierazteko.
  • Eskatutako dirulaguntza justifikatzeko fakturak.
  • Gainerako agiriak: deialdiko bosgarren eta seigarren oinarrietan dago xedatuta eskatzen den fasearen arabera zer aurkeztu behar den.

Informazio gehiago

Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-1. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 64

Faxa: 945 18 17 64

E-mailaurban@araba.eus