Eskaerak aurkeztea

Epeak

Itxita

2023ko martxoaren 16tik apirilaren 17ra arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Formulario elektronikoa betetzea.
  • Trebiñuko enklabean kokatutako erakundeen kasuan: dagokion autonomia-erkidegoko erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria.
  • Arabako Foru Aldundiak egiaztatzeari uko egitekotan, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

  • Eskaera telematikoan lehendakariaren kargua doakoa dela adierazi ez duten erakundeen kasuan: BEZaren salbuespenaren ziurtagiria.

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Helbidea: Probintzia Plaza, 5-3. 01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke.