Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2021eko azaroaren 2ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egindako jardunen/inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, obren argazkia ere aurkeztu behar da memoriarekin batera.
 • Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta ordainketa eguna, hala badagokio.
 • Dirulaguntzaz besteko diru sarrerarik izan bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.
 • Justifikazio fakturak (jatorrizkoak). 
 • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:
  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
  • Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da

Zer behar dut?

 • BAK

  BakQ

  Ziurtagiri elektronikoak 

Egoitza elektronikoa