Diruz laguntzen diren fakturak ordaintzeko justifikazioa

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Bankuko ziurtagiri originala, ordainketaren edo transferentziaren ordaintzailea, zenbatekoa, data eta onuraduna zehaztuz, sinatuta eta/edo bankuaren zigilua inprimatuta izanda.

  • Ziurtagiri originala sinatuta eta/edo fakturaren igorlearen zigilu inprimatuarekin, faktura-zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa-data zehaztuz.

  • Kuadrillen eta Udalen kasuan, fakturen ordainketen ziurtagiria, Presidenteak, Alkateak eta/edo Idazkari-Ikuskatzaileak sinatuta eta zigilatuta, faktura-zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa-data zehaztuta.

  • Transferentzia telematikoen ordenak, ordainketa edo transferentzia egiten duen bankuaren zigilua inprimatuta duela.

  • Ohiko postaz jasotako banku-laburpen originalak.

  • Posta elektronikoz jasotako banku-laburpenak, ordainketa edo transferentzia egiten duen bankuaren zigilua inprimatuta duela.

  • Dirulaguntza eman zaion jarduera zehazten duten erosketa edo zerbitzuetako ordainagiriak edo tiketak, dagokien zenbatekoa ordaindu dela esan nahi izateko.

  • Kuadrillen eta Udalen kasuan, P kontabilitate-dokumentuak dirulaguntzaren onuraduna den erakunde publikoak inprimatutako zigiluarekin.  

  • GASTU ETA FINANTZAKETA TAULA

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01001 Gasteiz

Itundutako erregistroak