Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2021eko azaroaren 2ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egindako jardunen memoria.
 • Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta ordainketa eguna, hala badagokio.
 • Justifikazio fakturak e, f eta g apartatuei dagozkien gastuen kasuan, eta faktura, kuota edo banku kargua, non egiaztatu ahal izango baita a, b, c eta d apartatuetako gastuei dagokien zenbatekoa, kontzeptua eta aldia.  
 • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:
  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
  • Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da

Zer behar dut?

 • BakQ

  Ziurtagiri elektronikoa 

Egoitza elektronikoaren bidez aurkeztea