Tratamendu fitosanitariorako nekazaritza makinak eta ongarritzeko ekipoak erregistratzea (2009ko uztailaren 15a baino lehen eskuratutakoentzat)

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera orria.
  • Makinariaren jabearen edo errentadunaren NANaren edo IFZaren fotokopia.
  • Nekazaritzako ustiategiaren, zerbitzua eskaintzen duen enpresaren, edo erakunde ofizialaren edo nekazaritza formazioa eskaintzen duen zentroaren titulartasuna egiaztatzea.
  • Fabrikatzaileak edo haren legezko ordezkariak (izango balu) emandako ezaugarri teknikoen agiria.
  • Agiri hori izango ez balu, makinaren titularrak sinatutako adierazpena (eskabidean dator), makinaren datuak jasotzen dituena.
  • Erosketaren fakturaren fotokopia edo, izanez gero, bere garaian saltzaileak makinen inguruan emandako datuena.

Informazio gehiago

¿Quienes deben registrar los equipos?

  • Titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones
  • Empresas de servicios agrarios,
  • Organismos oficiales
  • Centros de formación agraria.