Alta emateko eskaera

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Makineriaren erregistroan inskribatzeko eskaera
 • NAN edo IFKren kopia (makinariaren titularrarena) 
 • Makinaren erosketaren fakturaren kopia, erregistroan inskribatuko dena. 
 • Erosketa faktura edo salerosketa, leasing, renting eta antzeko kontratua. Haietan guztietan, argi zehaztuko da makinaren merkataritza marka eta izena (modeloa), eta horrek bat etorri behar du IAT txartelean edo ezaugarri teknikoen ziurtagirian jasotako datuekin.
 • Ezaugarrien Ziurtagiria edo Fitxa Teknikoa, inskribatuko den makinarena 
 • Segurtasun Kabinaren Ziurtagiriaren kopia (izanez gero, behintzat)
 • EB Adostasun Agiriaren kopia, makina guztientzat, traktore gurpildunak izan ezik 
 • Nekazal Ustiategiaren Txartela

Informazio gehiago

Makinaren titularrak eskatu beharko du inskripzioa egiteko egoera hauetan:

 • Makina berria erostea.
 • Inportazioko makina erabilia erostea.
 • Obra eta zerbitzu sektoretik nekazaritzara pasatzea.
 • Titulartasuna aldatzeagatik (euskaldaketa, oinordetza, e.a.).
 • Bestelako zioak (azaldu zein). 
 • Inskribatu gabe ere erabiltzen den makina (tratamendu ekipoak, ongarritzeko makina).

Tasak 2019

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa

Probintzia Plaza, 4.  01001 Vitoria-Gasteiz