Nekazal ibilgailuentzako transferentzia eskaera

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Alta eta baja inprimakiak beteta (Nekazaritzako makineria Erregistroan banatuko dira)
  • Saltzaile eta eroslearen NANaren edo IFKren fotokopia. 
  • Ezaugarrien Ziurtagiria edo ibilgailuaren Fitxa Teknikoaren kopia, transferituko den ibilgailuarena 
  • Nekazal Ustiapenaren Txartela 
  • Arabako Lurralde Historikoan egindako transferentzia bada:  baja inprimakiarekin batera, Nekazal Inskripzio Kartilla aurkeztu behar da.
  • Transferentzia beste probintzia batetik egiten bada: ibilgailuaren bajaren kopia, jatorrizko probintzian aurkeztu behar da. 
  • Titulartasun aldaketaren arrazoia heriotza bada, oinordetzaren zatiketaren kopia aurkeztu behar da, oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga izapidetu ondoren. 

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa

Probintzia Plaza 4

01001 Vitoria-Gasteiz

Herritarren arretarako helbide eta telefonoak