Zerga ereduak

158 emaitza aurkituta

 • Beste eredu batzuk

  Produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren gaineko hobaria

  Produktu energetiko jakin batzuei (gasolina, gasolioa, ibilgailuak propultsatzeko gas likidotuak) aplikatzen zaien litro/kg-ko 0,20 euroko publikoarentzako salmenta-prezioaren gaineko hobaria.Hobaria zuzenean txikizkako hornidura-puntuetan aplikatzen da, laguntzaile gisa jarduten...
 • Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga Epeak Autolikidazioa hiru hilean behin aurkeztuko da, apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko 1etik 25era bitarteko epeetan. Informazio gehiago 587 ereduko autolikidazioa aurkeztea erkidego barruan gasak fabrikatzen dituztenek,...
 • Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Informazio gehiago 490 eredua bitarteko telematikoen bidez aurkeztu beharko da nahitaez, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 190 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko...

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hirurogeita hamar egutegi egunetan, aurreko egutegi urtean jasotako opari, dohaintzei eta egindako erabilerei dagokienez. Aurkeztu beharreko agiriak...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio...

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hiruhileko natural bakoitzean egindako eragiketei dagokienez, adierazpenean aipatzen den hiruhilekoa amaitu ondorengo hilabete naturalaren lehen eta...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  Eredu 171: Diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri...

  Eredu 171: Diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri kobratzearen urteko informazio aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Ezarpen, funts baliatze eta zeinahi agiriren bidezko...
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean Epeak Irekita 136 eredua aurkeztu eta ordainduko da hilabeteko epean, karga berezia sortzen denetik. Informazio gehiago Eredu hau pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko...

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburu edo profesionalek egindako eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  130 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena. Jarduera...

  130 eredua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek, jarduera ekonomikoak egiten dituztenek, jarduera hasteko urtean egin beharko dituzten ordainketa zatikatuak autolikidatzeko erabiltzen da.Hurrengo jarraiko urteetan Foru Aldundiak ofizioz egingo du egin...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako...

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta...

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki...
 • Jokoaren gaineko zerga

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak Epeak Irekita Aurkezpena eta ordainketa apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehen 25 egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak 045 ereduari dagokion ordainketa gutuna eskuratzeko zergadunek eskaera egin beharko dute...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa.

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen helburua balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazioa ematea...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko...

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea finantza-kontu jakin batzuen...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren...

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita 369...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen...

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiruhilekoko edo hileko aitorpen-aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan, dagokionaren arabera, aitorpenaren azken aldia izan ezik, hori urtarrileko...
 • Elektrizitatearen gaineko zerga berezia

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Sortzapenak izan diren hilabetea edo hiruhilekoa amaitu eta hogeita bost egun naturalen barruan. Informazio gehiago Zergadunek Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren autolikidazioa egitea,...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren...

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren zerga-markak eskatzea Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Informazio gehiago Lurralde barnean etendura araubidetik kanpo zirkulatzen duten edari deribatuak eta zigarroak zirkulazio zigilua edo beste zerga markaren bat duten ontzietan egon...
 • Sozietateen gaineko zerga

  222 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko zerga taldeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 222 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
1 - 20 erakusten 158 emaitzetatik.