null
Atzealdea

781 eredua. Etxebizitza kontuen, higiezinen zaharberritzeen eta higiezinen errentamenduen aitorpen informatiboa. Urteko aitorpen informatiboa.

781 eredua. Etxebizitza kontuen, higiezinen zaharberritzeen eta higiezinen errentamenduen aitorpen informatiboa. Urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita
  • Urte bakoitzeko urtarrileko lehen hogeita hamar egun naturaletan, aurreko urte naturalari buruzko informazioari dagokionez, erregelamenduz ezartzen diren formalizazio- eta xedapen-baldintzak betetzen dituzten kontuetako zenbatekoak gordailatzen dituzten kreditu-erakundeen kasuan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuota osoaren kenkaria egiteko, etxebizitzako inbertsio gisa, 87.5.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. 33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, Pertsonen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa
  • Hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean, lurralde-administrazio publikoen kasuan aurreko urte naturalari buruzko informazioari dagokionez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 123. artikuluko 14. puntuan adierazitakoari dagokionez (abuztuaren 1eko 40/2014 Foru Dekretua).

Informazio gehiago

Hartzaileak:

  • Finantza-erakundeak.
  • Administrazio publikoak.

Araudia:

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu