null
Atzealdea

TR Justificación Plan Foral de Obras y Servicios 2018-2019 EUS

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana 2018-2019 justifikazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Behin dirulaguntza onartuta, gastuen justifikazioa Egoitza elektronikoaren bidez aurkez daiteke. Horretarako, arlo pertsonalean, nire espedientera jo behar da, espediente zehatzean dokumentazioa erantsiz.  

Beste pertsona batek laguntza eta espedienteak kudeatzea nahi izanez gero, horietara sartzeko aurretiko baimen batek egon behar du.

1 INPRIMAKIA. Gauzatze proiektuaren eta administrazio agirien bidalketa

2 INPRIMAKIA. Eskubideen titulartasunaren eta agiaztagiriak edukitzearen ziurtagiria eta zerbitzua mantentzeko konpromisoa 

3 INPRIMAKIA. Obra baimenak 

4A INPRIMAKIA. Baimen partikularren zerrenda

4B INPRIMAKIA. Partikularren banakako baimenak 

5 INPRIMAKIA. Zerga ordenantzak 

6 INPRIMAKIA. Obraren finantza plana 

7 INPRIMAKIA. Obraren esleipena

8 INPRIMAKIA. Fakturak onartzeko ziurtagiria 

A2 TITULARTASUN INPRIMAKIA: Zerbitzua mantentzeko konpromisoaren ziurtagiria

A5 ORDENANTZA INPRIMAKIA: Zerga Ordenantzak 

P1 INPRIMAKIA. Toki erakundearen diruzaintzaren ziurtagiria 

P2 INPRIMAKIA. Dirulaguntza enpresa kontratistari zuzenean ordaintzeko eskaera 

P3 INPRIMAKIA. Energia berriztagarrien sistemetako kanalizazio obretarako laguntza eskaerak

P4 INPRIMAKIA. Gas obretarako laguntza eskaerak 

P5 INPRIMAKIA. Argiteria publikoaren lurpeko kanalizazio obretarako laguntza eskaerak (aireko lineak ordezteko konpromisoa)

Zer behar dut?

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01001 Gasteiz

Itundutako erregistroak

Izapidetu