Zerga ereduak

158 emaitza aurkituta

 • Sozietateen gaineko zerga

  202 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko erakundeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 202 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

  322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua. Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailekoa izan ezik, zeinaren aurkezteko epea irailaren 10ean amaitzen baita. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

  303 eredua. BEZ. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hiruhileko edo hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke. Aurkeztu beharreko agiriak Aitorpena pertsona...
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak....

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 296 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei eta aurreko urteari dagozkion konturako sarrerei dagokienez, ekitaldi...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen...

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin...

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan, aurre-aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da...
 • Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketa

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga....

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga. Autolikidazioa. Epeak Itxita Uneko zergaldi bakoitzeko uztailaren 1etik 31ra bitartean, biak barne. Zergaldiari dagokion urtearen hurrengo urteko uztailaren 1a eta 25a bitartean, biak barne, aurkeztu ahal izango da 411 eredua,...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  654 eredua. Ibilgailuak

  654 eredua. Ibilgailuak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin. Dohaintzen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  651 eredua. Dohaintzak

  651 eredua. Dohaintzak Epeak Irekita 30 egun baliodun, zerga egitatea (dohaintza hartzaileak dohaintza onartzea) gertatzen den egunetik zenbatuta Aurrez aurreko izapidea 651 ereduaren autolikidazioa Oinordetzen eta dohaintzen laguntza programa erabiliz egin beharko da. 651 eredua - Eskudiruzko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio...

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi nahiz elbarritasun aseguruko kontratuetatik eratorritako kapital higigarriaren etekinak eta errentak. Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  506 eredua. Itzulketa eskaera gordailu fiskalean sartzeagatik

  506 eredua. Itzulketa eskaera gordailu fiskalean sartzeagatik Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren...

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Bestelako informazio aitorpenak Sozietateen gaineko zerga

  231 eredua: Informazioa herrialdeka xehatuta aitortzea

  231 informazio-aitorpenaren eredua egitea eta aurkeztea herrialdez herrialde. 
 • Catastro

  409 eredua: Katastroa- Eskaera

  409 eredua: Katastroa- Eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldaketa fisikoen planoak Obra proiektuak Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak Aurrez aurreko izapidea 409- Katastroa- Eskaera Ogasun Bulegoa Vitoria-Gasteizen Ondasunak kokatuta dauden udalen bulegoak. TRACASA TCA UTE:...
 • Jokoaren gaineko zerga Jokoaren gaineko zerga

  035 eredua: Subjektu pasiboen izaera ez duten edo ondasunen urruneko...

  035 eredua: Subjektu pasiboen izaera ez duten edo ondasunen urruneko salmenta egiten duten edo zenbait ondasun nazio mailan entregatzen dituzten pertsonei zerbitzuak eskaintzen dizkieten subjektu pasiboei aplikatzekoak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  620-TV eredua. Ibilgailu erabilien eskualdaketa – Autolikidazioa

  620-TV eredua. Ibilgailu erabilien eskualdaketa – Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Zerga egitatea egin (salerosketa kontratuaren data) eta 30 egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Eskualdatzeen gaineko zergaren 620-TV autolikidazio eredua, behar bezala beteta, eta ibilgailuaren...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  600P eredua – Mailegu pertsonalak

  600P eredua – Mailegu pertsonalak Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eredu hori partikularren artean mailegu pertsonalak eratzeari buruzko autolikidazioetarako baino ez da erabiliko. Aurkezpenak aurkezpen-orri bat izango du, dagozkion autolikidazioekin eta, hala badagokio,...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Aldez aurretik aitortu behar izan diren mugaz gaindiko mekanismoak Espainiako lurraldean erabili diren urtearen hurrengo urte naturaleko azken hiruhilekoan aurkeztu behar...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko...

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Jatorrian 234 ereduaren bidez edo aurkeztutako azkeneko 235 ereduaren bidez aitortutako mekanismo beraren ondoren mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarriak eskuragarri jarri diren...
21 - 40 erakusten 158 emaitzetatik.