Zerga ereduak

158 emaitza aurkituta

 • Bestelako informazio aitorpenak

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena Epeak Irekita Urte guztian. Betebeharra sortu eta hurrengo 30 egun naturaleko epean egin behar da aurkezpena. Betebeharraren sortzea definituta dago Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru...
 • Aseguru primen gaineko zerga

  430 eredua: Aseguru primen gaineko zerga. Hileko autolikidazioa

  430 eredua: Aseguru primen gaineko zerga. Hileko autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hileko aitorpenaldia amaitu ondoko hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan; salbuespena: uztaileko aitorpenaldiari dagokiona abuztuan eta irailaren lehen hamar egutegi egunetan aurkeztuko da. Informazio...
 • Joko jardueren gaineko zerga

  763 eredua: Joko jardueren gaineko zerga

  763 eredua: Joko jardueren gaineko zerga Epeak Informazio gehiago 112/2019 Foru Agindua, martxoaren 15ekoa 603/2020 Foru Agindua, azaroaren 20koa Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? Ziurtagiri digitala. BAKQ (ontzi jokoa). Egoitza elektronikoaren bitartez soilik ahal da...
 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga

  583 eredua: Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren Gaineko Zerga....

  583 eredua: Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren Gaineko Zerga. Autolikidazioa eta Zatikako Ordainketak. Izapidetu Epeak Irekita a) Ordainketa zatikatuak. Dagokion aldia amaitu eta hurrengo maiatzaren, irailaren, azaroaren eta otsailaren 1aren 25aren artean, zergadunek urte natural...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  581 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Autolikidazioa

  581 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hileroko aurkezpena eta ordainketa: Sortzapena gertatzen den hilaren ondoko lehen hogeita bost egun naturalak. Alabaina, likidazioaldian zehar karga tasak aldatzen badira eta ondorioz tasa bat baino gehiago aplikatu...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa.

  391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia.

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan, uztailekoa izan ezik, irailaren 10era arte aurkeztu ahal izango baita. Urteko aitorpena, azken zergaldia likidatzeko ere balio duena,...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  318 Eredua. Ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten...

  318 Eredua. Ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi aurreko likidazio aldiei dagozkien tributazio proportzioak erregularizatzea Epeak Irekita Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidazioa aurkezteko epean (urtarrilaren 30a), ondasun-emateak edo...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiru hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio gehiago Balio...
 • Sozietateen gaineko zerga

  220 eredua: Sozietateen gaineko Zerga zerga kontsolidazioaren araubidean...

  Sozietateen gaineko zergaren 220 ereduko autolikidazioa egitea Arabako araudiaren mendeko talde fiskalen kasuan.Arabako talde fiskalen bolumenean sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar duten Arabaz kanpoko erakundeen 200 ereduko autolikidazioa aurkeztea.
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez...

  210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez egoiliarrak establezimendu iraunkorrik gabe. Aitorpen arrunta. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Higiezinen salmentek sortutako errentak: salmenta eskrituraren egunetik, hiru hilabete lehen hilabetetik. Ondasun higiezinak...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena Sozietateen gaineko zerga

  203 eredua: foru araudiaren mendeko erakundeen ordainketa zatikatua

  Arabako foru araudiari lotuta dauden erakundeentzako sozietateen gaineko zergaren 203 ereduaren ordainketa zatikatua egitea. Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako foru araudira lotuta dauden erakundeentzako sozietateen gaineko zergaren 203 ereduaren ordainketa zatikatuaren aurkezpena.
 • Sozietateen gaineko zerga

  200 eredua: Sozietateen gaineko Zerga banako araubidean aitortzea

  Sozietateen gaineko zergaren eta ez egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrei dagokienaren) 200 ereduko autolikidazioa egitea Arabako araudiaren mendeko erakundeen kasuan.Arabako erakundeen eta Araban eragiketen bolumenean sozietateen gaineko zergaren...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  126 eredua: Edonolako finantza erakundeetan (finantza aktiboen gaineko...

  126 eredua: Edonolako finantza erakundeetan (finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne) ezarritako kontuetatik sortutako ordainagatik lortutako kapital higigarriko etekinen eta errenten gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  553 eredua. Ardo eta edari hartzituen fabriketan eta zerga gordailuetan...

  553 eredua. Ardo eta edari hartzituen fabriketan eta zerga gordailuetan egiten diren eragiketen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Ardoaren eta Edari Hartzituen gaineko Zergaren karga tasa zero den bitartean zerga gordailuen titularrek eta fabrikatzaileek 553 eredua aurkeztu beharko dute...
 • Aseguru primen gaineko zerga

  480 eredua: Aseguru-primen gaineko Zerga Aitorpenaren urteko laburpena

  480 eredua: Aseguru-primen gaineko Zerga Aitorpenaren urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Eredua behar bezala beteta aurkeztu behar da. Informazio gehiago Aseguru primen gaineko zergaren aitorpenaren urteko...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga Bestelako informazio aitorpenak

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako...

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Aitorpenaren ekitaldiaren ondorengo urteko otsailean. Informazio gehiago Pertsona fisiko edo juridikoak (publikoak nahiz pribatuak), baita enpresa edo lanbide jarduerak...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak...

  346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak eragindako dirulaguntzen, kalte-ordainen edo laguntzen urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hogeita hamar egun naturaletan, aurreko urtean ordaindutako diru-laguntza, kalte-ordain...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio...

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak...
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  291 eredua. Zergadunek eskuratutako ez egoiliarren kontuen etekinak, Ez...

  291 eredua. Zergadunek eskuratutako ez egoiliarren kontuen etekinak, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren establezimendu iraunkorra ezarri gabe. Informazio aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1etik otsailaren 10era arte, aurreko egutegi urtean lortutako etekinak aitortzeko....
41 - 60 erakusten 158 emaitzetatik.