Zerga ereduak

158 emaitza aurkituta

 • Bestelako informazio aitorpenak

  Eredua 290. Finantza kontuen urteko informazio aitorpena elkarrekiko...

  Eredua 290. Finantza kontuen urteko informazio aitorpena elkarrekiko laguntzaren esparruan Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik maiatzaren 31ra, aurreko urteari buruzko finantza-informazioari dagokionez. Informazio gehiago Estatu Batuetako zenbait pertsonaren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 30 egutegi egunak, aurreko egutegi urteari dagokion informazioari dagokionez. Informazio gehiago Epe luzeko aurrezki-planei buruzko urteko informazio-adierazpena...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez...

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  199. eredua. Kreditu-erakundeen txekeekin egindako eragiketak...

  199. eredua. Kreditu-erakundeen txekeekin egindako eragiketak identifikatzea ( 88/1998 Foru Dekretua). Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra. Informazio gehiago Adierazpen honen xedea da kreditu-erakundeek jaulkitzen dituzten txekeei buruzko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien...

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien etekinen gainekoak eta mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik datozen kontraprestazioen ondorioz lortzen diren eta errenten gainekoak, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, eta kreditu...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien...

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien titularrek kreditu erakundeei IFZa ezarritako epean eman ez dietenean. Izapidetu Epeak Irekita Hiruhileko natural bakoitza amaitu ondorengo lehen hilabetearen barruan, identifikazio fiskaleko zenbakia jakinarazteko epea hiruhileko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren...

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren etekinenak eta eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtu den edozein aktibo eskuratzetik eta besteren kapitalak erabiltzetik eratorritako errentenak. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen...

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki aurkezten bada: sortzapen...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1aren eta otsailaren 10aren bitarteko epean, aurreko egutegi urtean altxorreko letrekin egindako eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Eredu honen xedea Altxorraren...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen...

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortzen diren errenten edo higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak....

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak. Aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Otsailean. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da errentak esleitzeko araubidean dauden erakundeei buruzko urteko informazioa ematea, haien jarduera ekonomikoari buruzko datuak...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako...

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpenaren xedea da maileguei eta kredituei...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen...

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea Epeak Dagozkion eragiketen sortzapenaren ondorengo hilaren 25a arte, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 25a arte aurkeztu eta sartu ahalko baita. Aurkeztu beharreko agiriak Eredua...
 • Sozietateen gaineko zerga

  223 eredua: foru araudiaren mendeko zerga taldeen ordainketa zatikatua

  Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduko ordainketa zatikatua egitea. Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako foru araudia bete behar duten talde fiskalentzako Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduaren ordainketa zatikatua aurkeztea.
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko...

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera Epeak Irekita Zerga egitatea egin (kanbio letra edo enbargoaren prebentziozko idatzoharra emateko data) eta hogeita hamar egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Subjektu pasiboaren eta...
 • Zenbait garraio-bideren gaineko zerga

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia....

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Autolikidazioa. Epeak Irekita Oro har, garraiobidearen behin betiko lehen matrikulazioaren eskaera aurkeztean Aurkeztu beharreko agiriak Zergaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zenbait Garraiobideren...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik...

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik jasandako Hidrokarburoaren Zergaren zati bat itzultzeko eskaera Epeak Irekita Gasolioa eskuratu zenaren ondoko urteko apirilaren 1etik aurrera Informazio gehiago Nekazariek eta abeltzainek egin beharreko eskaera, aurreko egutegi...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia ere...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta...

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztu beharko dira....
61 - 80 erakusten 158 emaitzetatik.